Håll i AB ger stöd i utveckling


Håll i AB arbetar i skärningspunkten mellan ledarskap, kommunikation och organisation. Uppdragen sträcker sig från långsiktiga utvecklingsprojekt till kortare uppdrag att agera bollplank för chefer och nyckelmedarbetare i företag och organisationer i utveckling.

Det är uppdragsgivarens mål som avgör vad Håll i AB levererar. Vi tror inte att det finns en metod eller ett verktyg som passar alla. Leveranserna - som nästan alltid bygger på en gemensam process med uppdragsgivaren - kan vara allt från förslag på affärsstrategi och företagsorganisation till handfasta marknadsanalyser och kommunikationskoncept för att nå rätt målgrupper. I Håll i ABs nätverk finns de kompetenser som krävs för de flesta utvecklingsuppdrag.

Några exempel på de tjänster Håll i AB erbjuder är:
  • Interimt chefs- och ledarskap
  • Strategiskt lednings- och kommunikationsstöd
  • Kommunikations-, organisations- och marknadsanalys samt utveckling
  • Mentorskap och stöd i karriärutveckling
Kontakta Carina Persson om du vill ha mer detaljer kring referensprojekt.
Telefon: +46 70 546 30 15 Håll i AB, Planterarvägen 31, 12048 Enskede Gård E-post: carina.persson@halli.se